English

Sa Tế

Sa Tế Tôm Hảo Hạng
Quy cách đóng gói : 72Chai/12 Lốc/Thùng
Dung tích : 90gr
Sa Tế Tôm Mekong
Quy cách đóng gói : 72 Chai/12 Lốc/Thùng
Dung tích : 90gr
Sa Tế Tôm Đầu Bếp
Quy cách đóng gói : 60 Chai/10 Lốc/Thùng
Dung tích : 65gr
Ớt Sa Tế Mekong
Quy cách đóng gói : 32 Hủ/8 Lốc/Thùng
Dung tích : 150gr
Sa Tế Tôm Ly
Quy cách đóng gói : 60 Chai/10 Lốc/Thùng
Dung tích : 75gr