English

Tương Phở

Tương Phở MeKong 485gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 485gr
Tương Phở Đầu Bếp 235gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 235gr
Tương Phở Đầu Bếp 700gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 700gr
Tương Phở Đầu Bếp 100gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr
Tương Phở Đầu Bếp 4,35Kg Thường Pet
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,35Kg
Tương Phở Đầu Bếp 5 Kg Ngon
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 5Kg
Tương Phở Mekong 250gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 250gr
Tương Phở Đầu Bếp 4,35Kg Thường
Quy cách đóng gói : Bình
Dung tích : 4,35Kg
Tương Phở Đầu Bếp Bịch
Quy cách đóng gói : 20 Bịch/Thùng
Dung tích : 500gr
Tương Phở Đầu Bếp 800gr
Quy cách đóng gói : 15 Bình/Thùng
Dung tích : 800gr