English

Tương Ớt

Tương Ớt MeKong Gói 10gr
Quy cách đóng gói : 800 Gói / Thùng
Dung tích : Gói 10gr
Tương Ớt Mekong 485gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 485gr
Tương Ớt Đầu Bếp Vàng 235gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 235gr
Tương Ớt Đầu Bếp 700gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 700gr
Tương Ớt Mekong Xanh 250gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 250gr
Tương Ớt Mekong 5 Kg Ngon
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 5kg
Tương Ớt Mekong Xanh 100Gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr
Tương Ớt Mekong 900gr Ngon
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 900gr
Tương Ớt Đầu Bếp Vàng 100gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr
Tương Ớt Mekong 2 Kg
Quy cách đóng gói : 6 Bình/Thùng
Dung tích : 2kg
Tương Ớt Đầu Bếp 4,35Kg Thường Pet
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,35Kg
Tương Ớt Đầu Bếp Bịch
Quy cách đóng gói : 20 Bịch/Thùng
Dung tích : 500gr