English

Tương Ớt Xí Muội

Tương Ớt Xí Muội 2,1Kg
Quy cách đóng gói : 6 Bình/Thùng
Dung tích : 2,1kg
Tương Ớt Xí Muội 250gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 250gr