English

Sản phẩm

Nước Tương Mekong Đầu Bếp
Quy cách đóng gói : 10 Chai/Xâu
Dung tích : 450ml
Nước Mắm Cá Cơm Đầu Bếp 900ml
Quy cách đóng gói : 15 Chai/Thùng
Dung tích : 900ml
Tương Ớt Xí Muội 250gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 250gr
Tương Phở Đầu Bếp Bịch
Quy cách đóng gói : 20 Bịch/Thùng
Dung tích : 500gr
Giấm Ăn Đầu Bếp 480ml
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 480ml
Ớt Sa Tế Mekong
Quy cách đóng gói : 32 Hủ/8 Lốc/Thùng
Dung tích : 150gr
Tương Ớt Đầu Bếp 4,35Kg Thường
Quy cách đóng gói : Bình
Dung tích : 4,35kg
Nước Tương Mekong Bia Xanh
Quy cách đóng gói : 10Chai/Xâu
Dung tích : 450ml
Tương Phở Đầu Bếp 800gr
Quy cách đóng gói : 15 Bình/Thùng
Dung tích : 800gr
Sa Tế Tôm Ly
Quy cách đóng gói : 60 Chai/10 Lốc/Thùng
Dung tích : 75gr
Tương Ớt Đầu Bếp 800gr
Quy cách đóng gói : 15 Chai/Thùng
Dung tích : 800gr
Nước Tương Đầu Bếp Thùng Bình
Quy cách đóng gói : 15 Bình/Thùng
Dung tích : 800ml