English

Sản phẩm

Tương Phở Đầu Bếp 700gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 700gr
Tương Ớt Mekong Xanh 100Gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr
Nước Tương Mekong 5 Lít Ngon
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,8 lít
Tương Phở Đầu Bếp 100gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr
Tương Ớt Mekong 900gr Ngon
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 900gr
Nước Tương Mekong Lốc Vàng
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 415ml
Nước Tương Mekong Thái Nhỏ
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 450ml
Tương Phở Đầu Bếp 4,35Kg Thường Pet
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 4,35Kg
Tương Ớt Đầu Bếp Vàng 100gr
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Lốc
Dung tích : 100gr
Nước Tương Mekong Thái Lớn
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 650ml
Tương Phở Đầu Bếp 5 Kg Ngon
Quy cách đóng gói : 4 Bình/Thùng
Dung tích : 5Kg
Sa Tế Tôm Hảo Hạng
Quy cách đóng gói : 72Chai/12 Lốc/Thùng
Dung tích : 90gr