English
Hướng dẫn Hình Thức Thanh Toán

1

Hình thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng.