English

Giấm

Giấm Ăn Đầu Bếp 900ml
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 870ml
Giấm Gạo Lên Men
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 415ml
Giấm Ăn Đầu Bếp 480ml
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 480ml