English
Hướng dẫn Đổi – trả sản phẩm

1

Chúng tôi cam kết  đổi – trả sản phẩm theo các điều kiện sau:

► Hàng hết hạn sử dụng

‚►Hàng gần hết hạn sử dụng

ƒ►Hàng bị lỗi do quá trình vận chuyển

„►Hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất