English
Hướng dẫn Chính sách bảo mật

Cảm ơn Quý khách hàng đã truy cập vào website: mekongsauce.com. Tất cả thông tin hoặc nội dung mang tính riêng tư của Quý khách hàng đều được chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng sẽ giúp giải thích cụ thể về cách chúng tôi tiếp cận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng (chỉ trong những trường hợp thật sự cần thiết). Đồng thời, Chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách và giải thích quyền lựa chọn của Quý khách về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của mình. Quý khách hàng hoàn toàn có thể tiến hành sửa đổi, cập nhật các thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi về các yêu cầu của Quý khách qua địa chỉ email: mekongsoya@yahoo.com

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM MEKONG

Mã số thuế: 1100659528

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: (072).3779245 – (072).3779246

Fax: (072).3779248

Email: mekongsoya@yahoo.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ Quý khách hàng để phục vụ Quý khách hàng hoặc các mục đích khác được Quý khách hàng đồng ý mà không chuyển giao, cung cấp, sao chép cho bên thứ 3 nào vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác trái quy định pháp luật. Trong trường hợp pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về giao dịch của Quý khách hàng cho cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức có liên quan. Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào, hay bằng bất cứ hình thức nào, đối với những thiệt hại  hoặc tổn thất, mất mát (nếu có) do Quý khách hàng không tuân thủ các quy định về Bảo mật thông tin nêu trong Điều kiện và Điều khoản này. Không một cá nhân hoặc tổ chức nào được phép can thiệp hoặc chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc dữ liệu trong trang web dù bằng các loại hình công cụ, ứng dụng , chương trình hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Tất cả mọi hoạt động tuyên truyền, cổ vũ hoặc phát tán các hành vi bất hợp pháp nhằm mục đích xâm nhập, sao chép lưu trữ hoặc phá hoại các dữ liệu hệ thống trên trang web đều bị nghiêm cấm theo quy định pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm khi cần thiết.