Tiếng Việt

Vinegar

Chef Pure Vinegar 900ml
Quy cách đóng gói : 12 Chai/Thùng
Dung tích : 870ml
Fermented Rice Vinegar
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 400ml
Chef Pure Vinegar 480ml
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 480ml