Tiếng Việt

Tomato Sauce

Tương Cà MeKong Gói 10gr
Quy cách đóng gói : 800 Gói / Thùng
Dung tích : Gói 10gr
Tương cà mekong
Quy cách đóng gói : 4 bình / thùng
Dung tích : bình 5kg
Tomate Sauce 265gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 265gr
Tomate Sauce 265gr
Quy cách đóng gói : 24 Chai/4 Lốc/Thùng
Dung tích : 265gr