Tiếng Việt

Satay

High Quality Shrimp Satay
Quy cách đóng gói : 72Chai/12 Lốc/Thùng
Dung tích : 90gr
Mekong Shrimp Satay
Quy cách đóng gói : 72 Chai/12 Lốc/Thùng
Dung tích : 90gr
Chef Shrimp Satay
Quy cách đóng gói : 60 Chai/10 Lốc/Thùng
Dung tích : 65gr
Mekong Satay Chili
Quy cách đóng gói : 32 Hủ/8 Lốc/Thùng
Dung tích : 150gr
Shrimp Satay
Quy cách đóng gói : 60 Chai/10 Lốc/Thùng
Dung tích : 75gr